Staat de kerk altijd in het midden?

Een week of wat geleden kreeg ik via via te horen dat ik overal een mening over heb. En op zich klopt dat wel, maar daarin ben ik niets anders dan de meeste mensen. Het verschil is alleen dat ik het op papier zet en een ander niet. En zolang het maar over een ander gaat is het natuurlijk machtig mooi. Geen mooier vermaak dan leedvermaak!  Nu is het heel gemakkelijk om iemand de grond in te boren of verschrikkelijk af te Lees verder

Recycling?

Ons land is massaal aan het afval scheiden, en natuurlijk ben ik daar een groot voorstander van. Maar soms weet ik niet of het allemaal wel evenveel resultaat heeft. Tijdens het sorteren van dakpannen komt er altijd veel kapot spul aan het licht, en dat belandt uiteindelijk op een grote hoop. Dit voeren wij weer af naar een puinbreker die Lees verder

  Ids  Meinsma

Gisteren heb ik in één keer het boek “Gais” uitgelezen. Nu is dat op zich geen prestatie, maar het geeft wel aan hoe interessant ik dit boek vind. Het begon met een boekbespreking in de Leeuwarder Courant. Toen ik de foto op het kaft zag, met daarbij het woordje Jorwerd wist ik meteen voldoende: dit moet de moeder wel zijn van Ids. Die Lees verder