Vreemde handel?

“Wat is het vreemdste voorwerp wat jullie ooit hebben verhandelt?” Die vraag werd mij deze week gesteld toen ik bezig was met het opladen van houten panelen en houten orgelpijpen van een kerkorgel. En eerlijk gezegd had ik daar niet heel snel een antwoord op. Natuurlijk dacht ik meteen aan het granieten Maria beeld wat geruime tijd Lees verder

Tour de As.

Een tijdje geleden stond er een oproep in de regionale krant om een bustour te maken langs de Centrale As. Nu leek mij dat bere interessant, maar helaas was die bus al heel snel volgeboekt. Op zaterdag 24 januari was er weer zo’n tour gepland, en dit keer kon ik wel mee. Nu kom ik dagelijks langs al deze werkzaamheden, en zie met de dag de Lees verder

Salvage Hunter op de Broek.

Op dit moment is op Discovery channel weer een reeks uitzendingen te zien van Salvage Hunters. Hierin zoekt Drew Pritchard op het Engelse platteland naar antieke voorwerpen  die later al dan niet gerestaureerd weer worden verkocht. En 100_7692zo voel ik mij soms ook als ik weer eens in een oude woning of bedrijf rondscharrel om oude en bruikbare goederen te zoeken. Iedere dag brengt weer nieuwe zaken voor het daglicht, en het is gewoon iedere keer weer anders: soms is het raak, en nog vaker is het troep. Soms staat het klaar en soms moet het van zolders komen, uit kelders of uit halfvergane bouwsels. In de afgelopen jaren zijn we slechts een aantal  keren betrokken geweest bij de sloop van woningen in Broeksterwâld en De Falom. En dan ging het eigenlijk ook alleen nog maar om de bouwmaterialen die al vrij gekomen waren bij de sloop. Maar nu is er dan toch weer een slooppand te vinden in Broeksterwâld, n.l.  Jagerswei 2.  Het pand is recentelijk aangekocht door Anne en Corrie Marinus. Zij zijn voornemens om een nieuwe woning te bouwen, maar zitten op dit moment aan de Jagerswei opgezadeld met een verouderde woning uit de jaren 50 en een zeer oude bouwval die daar nog weer achter staat. Deze bouwval is echt al jarenlang een leegstaande bouwval. Toen wij in 1997 onze pasgebouwde woning betrokken aan de Westerloane hadden wij vanuit de slaapkamers een “mooi” uitzicht op dit verwaarloosde woudboerderijtje. Tijdens de eerste de beste storm werden wij destijds ruw uit onze slaap gehouden door een akelig geluid wat de hele nacht te horen was. Achteraf bleken het de ijzeren golfplaten te zijn die toen al los aan het dak hingen van Jagerswei 2. We zijn intussen zo’n 15 jaar verder, en al die tijd hebben weer en wind hun verwoestende werk gedaan: Het dak is half verrot en deels ingevallen, en alles is aangetast door houtworm en vocht en schimmels. In één van de fotoboekjes van Broeksterwâld  is een foto opgenomen van dit pand in de categorie panden die binnenkort worden gesloopt. 100_7695Dat is inmiddels ook alweer 10 jaar terug. De familie Marinus is voortvarend te werk gegaan. Het asbest  is verwijderd, en er is al heel veel afval afgevoerd. Tijdens het opruimen werd een gietijzeren jaartal anker gevonden met het cijfer 1806. In eerste instantie meldde ik hun dat dit eigenlijk niet van het betreffende pand kon zijn, want in die periode waren de stenen gebouwen zo’n beetje op één hand te tellen. Maar ik denk dat ik mijn mening moet bijstellen, want toen ik thuis eens ging zoeken naar gegevens bleek dat het misschien toch wel mogelijk zou kunnen zijn. Op www.hisgis.nl  is veel te ontdekken, en daar is een kadastrale kaart te vinden van 1832 waarop een aantal woningen aangegeven zijn op de plek waar ik nu van denk dat het Jagerswei 2 is. Het blijft echter gissen, want de kadastrale nummers geven geen uitsluitsel.  Het is n.l. een grote warboel wat de nummering betreft, zowel bij de gemeente als het kadaster. En wie denkt dat het huidige stratenplan van Broeksterwâld een vast gegeven is maakt ook een denkfout. De Meekmastraat bestond destijds maar gedeeltelijk, en de rest van de huidige straten zijn niet of nauwelijks te reconstrueren. Zelf had ik het idee dat de woning ergens rond 1880-1900 was gebouwd, maar uit gegevens op www.regionaalnet.nl   blijkt dat Ruurd Hendriks Leegstra er al rond 1880 woonde, kadastrale kaart 1874en dat Wietse Jelles van der Meulen er ook heeft gewoond ergens tussen 1830 en 1893.  Op de Eekhoff kaart van 1849-1859 staat de woning wél aangegeven, tezamen met nog een paar in de directe omgeving. Datzelfde vinden we terug op het kadastrale plan van 1874. Binnen het omcirkelde gedeelte op de kaart zou het dan de eerste of tweede woning kunnen zijn. Zou de woning dan toch van 1806 zijn?  Of zou het anker van één van de woningen zijn die er ooit vlakbij hebben gestaan?  Aan de bouwstijl en de materialen die gebruikt zijn is ook niets af te leiden. Wat wel met zekerheid is te zeggen is dat deze woning  binnen enkele jaren is gesloopt, en dat er van de oorspronkelijke bebouwing in dat deel van Broeksterwâld  nog maar heel weinig terug te vinden is. Dat is ook de reden dat ik vrij veel foto’s heb gemaakt van dit stukje Broeksterwâld, die terug te vinden zijn op www.broekcity.nl . Lees verder