Zakelijke Telefonie = Ziekelijke Telefonie?

 
Het is om ziek van te worden: de handel en wandel van Zakelijke Telefonie.
Op deze site staat al een eerder voorval met ZT, maar wat ons nu weer overkomt raakt weer kant nog wal! En ondanks het feit dat wij zwart op wit in ons recht staan, zijn we (alweer) gedeeltelijk afgesloten. We kunnen wel gebeld worden, maar we kunnen op dit 

2881f49ea1807b10509485d4232af606

moment zelf niet uitbellen. Dit om ons te dwingen om te betalen. En dat is precies waar het (alweer) om gaat. Wat is n.l. het geval? In Juni j.l ontvingen wij een factuur van ZT waarvan het eindbedrag ongeveer € 100,00 hoger is dan onze gemiddelde nota. Na een snelle blik op de factuur was de oorzaak al snel gevonden. Op onze factuur staat een telefoonnummer vermeld van een ons onbekend bedrijf.

Chloorwater

 
Donderdag 1 Augustus: ik wist niet wat ik nu weer hoorde op de radio. Zwembadwater mag niet meer in de sloot, maar moet in het riool. Nederland heeft weer eens iets gevonden waarop nog geen regelgeving van toepassing is. En dat kan in ons van regels en wetten b40e340e8add3a1db1903f0a747cc8eavergeven landje natuurlijk niet. Dus daar moeten bekeuringen voor worden uitgedeeld. Maar hoe gaan ze dat nu weer controleren? Het lijkt mij dat veel kleine zwembadjes achter in de tuin gewoon leidingwater hebben waar de mensen zelf geen chloor aan hebben toegepast. Die worden uiteindelijk gewoon vaak leeg gekieperd in het gras, of men geeft de bloemen er een frisse douche mee.