Een nieuw industrieterrein?

Een nieuw industrieterrein?
 
In de dorpskrant van Mei j.l deed Dorpsbelang een oproep voor een brainstormavond op 5 Juni m.b.t. een eventueel kleinschalig industrieterrein in of nabij Broeksterwâld. Mijn gedachten gingen direct terug naar mijn zittingsperiode in Dorpsbelang. Ten tijde van het Leefbaarheidsproject was deze materie ook al actueel, en ook toen werd een enquête gehouden met daaraan verbonden gesprekken met middenstanders en ook de Gemeente Dantumadeel. Achteraf gezien was het een kansloze actie, want de Gemeente Dantumadeel had destijds de intentie om alle bedrijven maar naar Damwoude, Zwaagwesteinde en Veenwouden te verwijzen. Daar was nog volop industrieterrein voorhanden, en daar was een betere ontsluiting.

Vervolg RTG bestemmingsplan Bûtengebiet

Vervolg RTG bestemmingsplan Bûtengebiet. 
 
Wethouder Bos heeft haast!
 
En ja hoor, het vervolg kwam op dinsdag 18 juni. Vooraf was door de Gemeente een tijdschema opgesteld voor de insprekers: maximaal 10 minuten per persoon, waarvan maximaal 3 minuten bestemd zijn voor de daadwerkelijk uiteenzetting. Prettig geregeld door het presidium: het horloge bepaald dus toch hoe alles voor de eerstkomende 10 jaar geregeld wordt! Snel even de rekenmachine erbij gehaald: 1 uur is 60 minuten, maal 24 is 1440 minuten per dag, maal 365 dagen is 525.600 minuten3509d0b59612ed351bdccc4c330b17cc per jaar. Het nieuwe bestemmingsplan is weer 10 jaar geldig, dus dan wordt het 5.256.000 minuten. We krijgen 3 minuten de tijd om uit te leggen hoe het er de komende 5.256.000 minuten uit gaat zien. Natuurlijk was dit een poging om alles te versnellen om maar door alles heen te komen, want de resterende tijd is eigenlijk te krap voor de Gemeente om alles volledig uitgewerkt voor elkaar te krijgen. Daar komt nog bij dat een deel van de sprekers zeer waarschijnlijk individuele procedures tegen de Gemeente Dantumadiel gaat aanspannen indien zij niet binnen de gestelde periode met nieuwe voorstellen en besluiten komen.

Chaos in de raadszaal van Dantumadiel diel 1

Chaos in de raadszaal van Dantumadiel.
 
Gekrakeel in Dantumadeel, of Ronde tafel geneuzel. Er had zoveel boven dit stukje kunnen staan. Maandag 10 juni behandelde de Gemeenteraad de vaststelling van 4 bestemmingsplannen, en hadden hiervoor Ronde Tafel Gesprekken belegt. Omdat ikzelf ook een zienswijze had ingediend werd ikfcc109a75751a68233bf816a22b78fc6 uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn. En dat had ik voor geen goud willen missen! Want waar vind je zoiets nog meer: indoor, koffie en frisdrank gratis, en een toneelstuk er op toe! Ik heb zelfs een aantal keren moeten lachen! Echt waar, ik heb gelachen. Maar eigenlijk was het om te huilen. Eigenlijk was het een vertoning van onvermogen. Van inschattingsfouten, en van egotripperij.
Eigenlijk is het misschien heel dom om dit nu te plaatsen, want ik moet n.l. nog steeds mijn zegje doen tegen de Raad. Dat zit zo.

Een groen bedrijf

Een groen bedrijf.
 
Alles wat maar te maken heeft met ecologisch, groen en duurzaam is op dit moment hot. Prachtig, want het komt ons milieu ten goede, en soms ook de portemonnee. Maar nog vaker zijn het verzinsels die kant nog wal raken, en alleen maar zijn uitgevonden om aan de vraag te voldoen. 0afebb079306a65d87d606ec4c9fa8b2Maar bedrijven hebben er zeker mee te maken, want veel zaken zijn vastgelegd in de milieuvergunning die het bedrijf heeft, en die wordt gecontroleerd door de gemeente. Vorige week kreeg ik onverwacht bezoek van een medewerker van de Gemeente Dantumadiel. Of ik bezwaar had tegen een onaangekondigde inspectie.
 
Nu is ons bedrijf niet een bedrijf wat thuis hoort op een zichtlocatie, maar toch zijn wij al jaren bezig om ons bedrijfsafval te scheiden en af te voeren etc. Gereedschap en verf in ijzeren kasten, olie e.d. in een speciale hoek met0e4ee35b9f2a8f23be1a5aba8e54d285 bijbehorende opvangbakken en ga zo maar door.