De JOPLA

 De JOPLA.
 
Enige tijd geleden was er weer de Ledenvergadering van Dorpsbelang. Tijdens deze vergadering werd verteld dat de JOPLA gelden waren besteed aan het vernieuwde dorpshuis. De volgende dag was ik krantenartikelen aan het scannen voor mijn website, en kwam daar de bouwvergunning tegen voor de JOPLA. Veel jongeren en nieuwe inwoners zullen waarschijnlijk geen enkel benul hebben van het begrip JOPLA. Deze afkorting staat voor Jongeren Ontmoetings Plaats, en stamt uit de periode dat Dorpsbelang Broeksterwâld tezamen met De Valom midden in het 68a16fc28455d7ecd0ee4e1f636b50f4Leefbaarheidsproject stond. Dit Leefbaarheidsproject kwam vanuit de Gemeente Dantumadeel, en had tot doel om de leefbaarheid binnen de dorpen te versterken en aan te wakkeren. Voor de deelnemende dorpen was er de zogenaamde Aanjaagton, een bedrag van f 100.000,00 die de dorpen mochten besteden aan zaken die de leefbaarheid ten goede zouden komen. De start was in 1999, en het toenmalige dorpsbelang ging voortvarend van start.

Versierde wagens

Versierde wagens.
 
Broeksterwâld en De Falom vieren deze week weer het dorpsfeest, dit keer georganiseerd door het Oranje comité. Wij verkeren in de luxe situatie dat we ieder jaar een dorpsfeest hebben, n.l. om en om georganiseerd door de Skuorreploeg en het Oranje comité. Dit jaar dus wél de versierde wagens en kinderspelen voor de schoolgaande kinderen op het feestterrein. Gelukkig hebben wij de 1bfd66ac33688a514b2aacde6d957c7bkinderen groot, en hoeven we niet meer avond aan avond liggen te sleutelen en verven aan een oude boerenwagen die omgetoverd moet worden in een prijswinnende praalwagen.Vroeger, u weet wel toen alles beter was, behoorde de optocht van versierde wagens van Broeksterwâld en De Falom zonder meer tot de beteren van de regio met altijd een behoorlijk aantal wagens.

Verenigingsleven2013

Verenigingsleven.
 
Broeksterwâld is een dorp met relatief een groot verenigingsleven. En dat is natuurlijk prachtig mooi omdat zoiets goed is voor de onderlinge verbondenheid en de sociale contacten. Maar de verenigingen hebben het zwaar want de aanwas van nieuwe leden wordt steeds kleiner, en veel verenigingen hebben al helemaal geen instroom meer van nieuwe leden waardoor er op een gegeven moment ook geen mogelijkheden zijn voor vervanging van de zittende bestuursleden. Zo heeft de redactie van de onze dorpskrant al jarenlang geen voorzitter meer, moest ons dorpsbelang vorig jaar met 1 bestuurslid minder vergaderen, en hebben ook de Plattelandsvrouwen al aangegeven ermee te zullen stoppen. Ook het bestuur van de buurtvereniging van de Kavelweg heeft interne problemen, en bij de speeltuinvereniging is het behoorlijk mis.
Lees verder