Eindejaarsgedicht 2012

Eindejaars gedicht 2012.
 
Broeksterwâld is slechts een plattelandsdorp,
Maar zeker geen spookdorp!!!!!!!!!!
 
De crisis brengt veel teweeg,
En ook in ons dorp staan huur en koopwoningen leeg.
 
Toch hadden we dit jaar een grote plus,
En dat was de megagrote Pipegael klus!
 
Lange Riek de dorpssloper is niet meer,
Maar toch ging het gebouw vlot neer.
 

Grond erover

Grond erover, of zand in de ogen? Het Bûtenfjild.
Maandag 11 Januari j.l. hield Dorpsbelang Broeksterwâld weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Dit keer was de opzet iets anders dan voorgaande jaren, want na de pauze was er een uitleg over de situatie in het Bûtenfjild. Niet door ons Dorpsbelang, maar door medewerkers van de Provinsje Fryslân en de DLG. En omdat deze materie toch wel héél belangrijk is voor ons wel en wee in de komende decennia was ik heel nieuwsgierig. Zeker ook omdat de Dienst Landelijk Gebied een onderdeel is van het Ministerie van Economische Zaken, en het Grondbedrijf is van de Overheid. De DLG komt meestal in beeld als het om waterberging gaat, om de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en Natura 2000.

25 jaar toneelvereniging It Moat Kinne

25 jaar toneelvereniging It Moat Kinne.
 
Dit jaar bestaat toneelvereniging It Moat Kinne 25 jaar en brengt dit jaar het stuk Johnny Cash. Toen ik dit voor de eerste keer te horen kreeg viel mij dat eigenlijk een beetje tegen. Niet dat het geen grote prestatie zou zijn om met zoiets op de planken te komen, maar omdat ik zelf eigenlijk iets anders voor
ogen had. Omdat mijn vrouw ook 13 jaar lang lid was van deze vereniging, en omdat dc973f86ba79524cd9233a8589642dd4ik de club heb zien groeien tot wat ze nu is, had ik eigenlijk gedacht dat men met iets zou komen over het eigen dorp, in dit geval Broeksterwâld en De Falom.

Kinderachtige TV reclame

Kinderachtige TV reclame.
 
TV reclame. In de hedendaagse vorm van ons TV aanbod is reclame onmisbaar. Het is de financiële kurk waar alles op drijft. Er gaan enorme bedragen in om, en maakt het mogelijk dat er een groot aanbod is. Maar het wordt er natuurlijk niet leuker op, want hoe beter of e1b318b0d578b173edf140ed94f5cc93recenter een film is, des te meer en/of langere reclame er in zit. Aan de ene kant is dat storend, maar aan de andere kant heb je even tijd om koffie in te gieten, een biertje te pakken of even uit de broek te gaan. Maar nu heb ik de indruk dat de reclame steeds kinderachtiger wordt. Je ziet de laatste tijd steeds meer animatiefiguren en cartoon achtige figuren met menselijke trekken.