Een van de leden van de Dorpskrant redactie ving het volgende gesprek op tussen twee inwoonsters van De Valom

(Eerder geplaatst in de Dorpskrant van Broeksterwoude)
A Dus als ze zeldzame beestjes ontdekken bij ons in De Valom komt er geen Centrale As?
B Nee, dat zeg ik niet, ik zeg alleen dat ik gehoord heb dat er een onderzoek komt naar de flora en fauna!
A Ja, dat zeg ik, er komt dan geen Centrale As.
B Nee, als er bijzondere beestjes gevonden worden,moet er misschien een heroverweging komen.
A En dan komt er dus geen Centrale As!
B Nou, misschien ergens anders langs.
A Maar bestaan die dan bij ons in De Valom, zeldzame beestjes?

Lees verder

EBVZG

Onderstaand artikel is overgenomen uit een adviesnota van beleidsmedewerker De Boer van het Ministerie van Landbouw en Visserij (eerder geplaatst in de Dorpskrant van Broeksterwoude) “EBVZ staat voor Extra bemesting Veen en Zand Gronden.
Omdat veengrond in Friesland van nature de eigenschap heeft om toegevoegde meststoffen vrij snel op te nemen, en de schrale zandgronden niet de vernieuwde aantallen stikstof en nitraat op natuurlijke wijze kunnen aanmaken, is besloten dat in deze gebieden extra hoeveelheden natuurlijke mest mag worden uitgereden.

Op bijgaande kaart ziet u om welke gebieden het in Friesland het gaat.
Vooral de regio Damwoude valt in dit kader op.

Lees verder

De slach by Den Haag.

(eerder geplaatst in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland)
Donderdag 23 december j.l. las ik in de Leeuwarder Courant een artikel over versimpeling van de Friese les op de basisscholen vanaf 2006.
In het kort komt het hier op neer: in gebieden in Friesland waar niet of nauwelijks Fries wordt gesproken, kan men op basisscholen volstaan met “passieve beheersing”van de Friese taal, en in gebieden waar het Fries meer leeft, mag men er op school meer aandacht aan schenken. BELACHELIJK! Ronduit belachelijk.

Dit houdt dus in dat er in de toekomst steeds minder Friestalige lessen komen, en wel om de volgende redenen: Op het platteland worden relatief weinig nieuwbouwwijken meer gerealiseerd. De grote uitbreidingsplannen vinden we in de grote(re) dorpen en steden in onze provincie, of bij de economisch belangrijke zones: Leeuwarden, Heerenveen, Joure, Drachten enz. Welke mensen zetten zich hier te wonen?

Lees verder

“Verrommeling” van de woningbouw

(Eerder geplaatst in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland)
Afgelopen donderdag stond er in de Leeuwarder Courant een artikel over woningbouw in Friesland. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat eigenbouw woningen geen meerwaarde zouden hebben voor de kwaliteit van nieuwbouwbuurten.
Daarnaast zouden er te grote woningen staan op te kleine kavels, teveel zadeldakwoningen, en teveel verschillende kleuren en materialen.
Het advies luidt dan ook: de rem op eigenbouw!
Dat is nogal wat.

Persoonlijk denk ik dat de onderzoekers ergens in midden of zuid Nederland wonen, want dan is hun zienswijze beter te begrijpen.
Eigenbouw komt in Friesland veel voor, volgens het rapport zelfs 50 % van alle woningen op het platteland.
Hier zijn m.i. een aantal redenen voor, waar de onderzoekers geheel aan voorbij gaan.
In de eerste plaats de geschiedenis.
In Friesland komt gewoon geen uitbundige bouw voor, alles was behoudend m.b.t. bouwstijl en materiaalgebruik.
Het ligt gewoon ook niet in de aard en het karakter om in Friesland heel buitensporig te bouwen.

Lees verder