De strafmaat in Nederland

Afgelopen week heeft het Friese Openbaar Ministerie een oproep gedaan op Internet om mee te denken over de hoogte van straffen, dit d.m.v. een forum.
Het Om zoekt 40 personen, geselecteerd naar leeftijd en opleiding, die zich in mogen lezen in een zaak en die daarop vervolgens hun visie mogen geven.
Ik heb me direct aangemeld, en wel om de volgende redenen.

In de eerste plaats om te zien hoe op dit moment de hoogte van een straf wordt bepaald: hoe groot is de rol van het OM, hangt de strafmaat af van het goede of slechte humeur van een rechter, hoe groot is de rol en inbreng van een advocaat, is de strafmaat hoger/lager wanneer de media de zaak oppikken, wat is de rol van het Pieter Baan Centrum?
Er zijn waarschijnlijk heel veel factoren die een rol spelen bij het bepalen van een straf, maar als buitenstaander heb je daar geen weet van. c8027dca23e0fffcb193306e8b09907b
Dit zou m.i. de ultieme gelegenheid zijn om een kijkje in de keuken te nemen van een rechtszaak.

Lees verder

Duurzaamheid in Dantumadeel?

Afgelopen week reed ik weer eens over de Conradi Veenlandstraat in Damwâld.
En onwillekeurig moet ik dan steeds weer denken aan onze onderhandelingen met de Gemeente Dantumadeel over het huidige industrie terrein aan de noordzijde van deze Conr. Veenl. Straat .
Even de voorgeschiedenis: Vele jaren geleden kregen we een telefoontje over een grote partij materialen uit de wegenbouw.

Het bedrijf was failliet gegaan, en de curator moest nu de zaak verder afhandelen.
Het ging om een wegenbouwbedrijf aan de huidige CV straat.
Het hele gebied ten noorden en zuiden van deze weg was toen nog geheel onbebouwd.
Geen woningen en geen bedrijven.
De weg zelf was nog maar een paar jaar oud, voorzien van een noodbestrating, en stopte ongeveer ter hoogte waar nu stucadoorsbedrijf Kramer is gevestigd.
Aan de noordzijde lag al het materiaal op een groot onverhard terrein.
We hebben toen alles gekocht van de curator: tegels, stenen, zand, grind, grond, schaftwagens enz enz.

Lees verder