Dorpshuis “It Moat Kinne”te Broeksterwâld.

In de afgelopen dagen heb ik met meerdere mensen gesproken over de Pipegael, vooral n.a.v. mijn vorige artikel op www.Broekcity.nl, en de brainstormavond van Dorpsbelang in de Pipegael over de toekomst voor ons dorp.
Eén van deze personen had een geheel eigen visie over de Pipegael, een visie waar ik nog nooit van had gehoord, maar die op zich helemaal niet ondenkbaar is.
Deze persoon kwam met de volgende hypothese: STEL, het Stichtingsbestuur van het Dorpshuis krijgt op één of andere manier de financiering rond, en verbouwd het dorpshuis volgens de plannen zoals die nu op tafel liggen.

En STEL, dat het dorpshuis het de komende jaren financieel niet kan bolwerken door bijvoorbeeld verminderde huuropbrengsten of wegtrekkende huurders, en eigenlijk ten dode is opgeschreven. STEL nu eens dat bepaalde personen van toneelvereniging It Moat Kinne het hele dorpshuis voor een appel en een ei overnemen van het Stichtingsbestuur, eventueel mede gefinancierd door deze toneelvereniging, zodat de toneelvereniging onbelemmerd haar gang kan gaan in de grote zaal, en de nieuwe eigenaren dit als een belastingtechnisch verlies kunnen wegcijferen in hun belastingaangifte, zodat ze minder belasting hoeven te betalen Lees verder

Dorpshuis De Pipegael: de nieuwe dorpssoap!

De Pipeael als zorgenkindje.
Wat ben ik blij dat ik op dit moment geen zitting heb in het Stichtingsbestuur Dorpshuis (SBD), want dan waren er twee mogelijkheden: of ik had iedere week ruzie met de overige bestuursleden, of ik was zelf al eerder kwaad opgestapt.
Want zoals men de zaken nu aanpakt is m.i. sterk overtrokken.
Maar deze soap begint al vele jaren geleden.
Gedurende mijn 8 zittings jaren in Dorpsbelang (DB), en enkele jaren Verenigings Raad (VR) stond de Pipegael geregeld op de agenda, of kwam vrijwel maandelijks zijdelings ter sprake.
De Pipegael was een zorgenkindje.

De VR, een soort overkoepelende instelling tussen de Broekster verenigingen en het SBD, heeft op aandringen en initiatief van DB van alles geprobeerd om bij het SBD openheid van zaken te krijgen, zowel wat betreft de toekomstplannen als de financiën.
Daarnaast nog de vele, vele verzoeken om het toen al aftakelende dorpshuis op te knappen, zowel kleine als grote zaken, dit n.a..v verzoeken en klachten van de diverse gebruikers/huurders.

Lees verder