De Centrale As door de Wâlden.

De Centrale As door De Wâlden. (deelname aan wedstrijd Leeuwarder Courant)
Laatstens was ik een eindje te fietsen door onze mooie Dokkumer Wâlden.
De meitijd zat alweer aardig in de lucht, want de schriezen en strandkievitten roepten en raasden erover.
En ineens waren mijn gedachten bij de Centrale As, de nieuwe dijk van Drachten naar Dokkum, dwars door de landen en de natuur van De Wâlden.
In het eerst aan was ik nogal optend van deze nieuwe dijk, want met zo’n nieuwe hoek asfalt erbij ben je sneller en betijder weer thuis.
En als je dan ziet hoe hard ze nu al over deze dijk stuiven, dan kan daar best wel een snellere dijk komen. Maar directeneenen waren er al goens die er niets van hebben moesten, en dat vond ik eerst heel nuiver, want door zo’n nieuwe dijk abbeseerd alles veel beter, want wie de hele dag aan het wroeten en wramen is geweest wil graag rap op huis aan.

Lees verder