Lakse houding Dorpsbelang Broeksterwoude

Eigenlijk was ik best nieuwsgierig naar de Dorpskrant van 23 april, en die van eind Mei.
Niet zozeer naar de Dorpskrant, maar naar de reactie van de redactie.
En die stond er gelukkig in, maar of ik daar nu zo blij mee ben?
Gelukkig was er een behoorlijk bedrag binnen gekomen met de schooi enveloppe, en dat is natuurlijk een mooie opsteker voor de vrijwilligers van de Dorpskrant.
Maar waar ik mij bijzonder over verbaasde was de mededeling dat er een renteloze lening was gekregen van Dorpsbelang Broeksterwoude!

Op de Ledenvergadering van DB Broeksterwoude viel terloops dit woord ook al eens, maar kwam toen verder niet ter sprake.
Nu blijkt dus dat er toch geld is geleend bij DB!

Lees verder

DanDong (Dantumadeel en Dongeradeel)

Op nieuw heb ik twijfels aan mijn Gemeentebestuur.
De samenwerkende gemeenten hebben n.l. besloten dat de beide sociale werkplaatsen in onze omgeving, Oostergo Bedrijven en Trion, gaan fuseren.
En als onze Gemeente ergens mee gaat fuseren, betekent dat vrijwel automatisch dat ons ergens iets te wachten staat.
Een voorbeeldje: Per 1 april van dit jaar zijn Dantumadeel en Dongeradeel gezamenlijk het afval gaan ophalen.
Verwacht wordt dat men terug kan gaan van 4 naar 3 inzamelauto’s.
Een forse kostenbesparing!

Maar dan vraag ik mij toch af hoe dat in elkaar steekt, want de totale oppervlakte blijft gelijk, het aantal inwoners blijft gelijk en waarschijnlijk wordt de afvalstroom alleen maar groter.
Maar toch denkt men met 1 auto minder toe te kunnen.
Direct daarom maar een nieuwe vrachtauto gekocht!

Lees verder