Open brief (in dorpskrant De Skille) van Marianne Hofs en Bert Kooistra

Open brief. .
Maandag 26 maartj.l. hield dorpsbelang (DB) Broeksterwoude weer haar jaarlijkse ledenvergadering. Op een dergelijke vergadering verwacht je mededelingen en feiten, maar na afloop van deze vergadering hadden wij alleen maar meer vragen, en daarbij de indruk dat het huidige bestuur de openbaarheid schuwt.
Daarnaast nog een aantal niet nagekomen of minder goed afgehandelde zaken.

Enkele voorbeelden: In het jubileumnummer van de Dorpskrant (nu Skille), schrijft DB dat ook zij meer gebruik zou kunnen maken van deze dorpskrant, door o.a. het plaatsen van de jaarverslagen. Op de ledenvergadering wordt echter ronduit vermeld dat dit niet gaat gebeuren, omdat niet iedereen lid is van DB, en dat de leden maar naar de ledenvergadering moeten komen!
Wie zeker NIET naar deze ledenvergadering waren gekomen, waren de leden van het College, en de politieke partijen; zij hadden namelijk geen uitnodiging gekregen.
Een van de agendapunten waar wij zelf eigenlijk voor waren gekomen, was nr. 7: Mededelingen.

Lees verder