Afbreken en nieuw bouwen: Thús Wonen

Afbreken en nieuw bouwen.
Het zou de planning kunnen zijn voor een verhuurder van feesttenten.
En dat is ook wat zij daadwerkelijk doen: afbreken en vervolgens weer opbouwen.
Dat laatste mis ook zo als het gaat om woningstichting Thús Wonen.
Op de ledenvergadering van Dorpsbelang van deze maand bleek dit opnieuw: de oude Van Daals woningen aan de Auke Jansstraat zijn vorig jaar gesloopt, maar er komen nu 2 woningen minder voor terug!
Reden? Men verwacht minder vraag naar huurwoningen i.v.m. de veelbesproken krimp van de bevolking.

Omdat de revitalisering van de Ds. Feitsmaweg intussen ook van de baan is, hoeven de bewoners van deze woningen niet te verhuizen naar de nieuwe woningen aan de Auke Jansstraat.

Lees verder

Toevoeging m.b.t. Dorpskrant De Skille

Oorspronkelijk gepost op Zondag 28 Maart 14:28

Toevoeging m.b.t. Dorpskrant De Skille.
In het aprilnummer van 2007 van de Skille hebben Marianne Hofs en ondergetekende een Open Brief laten opnemen n.a.v. de Ledenvergadering van Maart 2007.
Op deze vergadering bleken geen cijfers aanwezig te zijn van de Skille.
Wij hebben toen onze bezorgdheid geuit omtrent de financiën van de dorpskrant.
Ook hebben wij ze toen gewezen op het nog aanwezige geld van het Leefbaarheidsproject.
We zijn nu drie jaar verder, en het geld van het Leefbaarheidsproject is nog steeds niet benut, en de Skille doet een noodkreet om geld!

Wat moet er nog meer worden gezegd of gedaan om de besturen wakker te schudden en alert te blijven?

Lees verder