De dictatuur der Nederlanden: “het recht van vrije meningsuiting?”

Nederland is weer een stapje verder in de sluipende metamorfose van koninkrijk naar dictatuur. Sinds enkele weken is het n.l. mogelijk dat “de politie” je mee kan nemen en verhoren, omdat je het woord “sukkel”of “sufferd” tegen hen gebruikt!
En het allerergste vind ik nog het feit dat deze actie van de politie ‘s avonds op TV ook nog werd gerechtvaardigd en verdedigd!!
Uiterst serieus werd door een agent uitgelegd dat dergelijke woorden niet gebruikt mogen worden tegen een ambtenaar in dienst.

En dat schiet dus echt weer helemaal te ver door! Een agent heeft gekozen voor een functie, waarvan hij/zij weet dat er veelvuldig situaties kunnen voorkomen waarbij scheldwoorden en schuttingtaal de boventoon voeren.
Zij dienen hierop getraind te zijn: zij moeten zoiets kunnen incasseren, en ook pareren.
Maar zowel het woord sukkel, als sufferd horen m.i. niet thuis in de categorie scheldwoorden.

Lees verder