De muntvondst van Broeksterwoude

Afgelopen week zijn mijn vrouw en ik naar Wieuwerd geweest, om daar de mummies in de kerk te bezichtigen.
Het is het familiegraf van de Walta’s, en de mummies zijn hoogstwaarschijnlijk dan ook ooit leden geweest van de Labadisten, een godsdienstige sekte.
Omdat wijzelf in het Labadisterbosk wonen, heeft het altijd een bepaalde aantrekkingskracht op mij gehad.
Bestaat er een verband tussen Wieuwerd en Broeksterwoude?
Het is nooit bewezen, en zal waarschijnlijk ook nooit bewezen worden.

Tijdens ons bezoek aan de kerk was er een tentoonstelling van o.a. bodemvondsten welke tevoorschijn waren gekomen bij de recente restauratie van de kerk, en over het 400 jarig bestaan ervan.

Lees verder

Groen en geel in Dantumadeel

De laatste weken erger ik mij groen en geel: het groen van onkruid, en het geel van ontbrekende medewerkers van de gemeente Dantumadeel.
Wie de gemeentegids van Dantumadeel ter hand neemt, vindt een taakomschrijving van hun groen medewerkers van de wijkteams: “het DAGELIJKS onderhoud van wegen en paden, en het groen”. Blijkbaar doet het groen het heel goed in Dantumadeel, en het geel dus niet zo goed, want wie Damwoude binnenrijdt vanaf het zuiden, krijgt royaal ongewenst groen te zien van zeker 80 cm hoog!

Dit is dus binnen de bebouwde kom, langs een weg waar dagelijks tussen de 10 en 15 duizend auto’s langs komen: woon-werk verkeer en toeristen.
Deze laatste groep krijgt wel een hele vreemde kijk op onze groene gemeente.

Lees verder