Gemeentebestuur Dantumadeel nu ook kroegbaas?

In zijn nieuwjaarstoespraak van dit jaar zei burgemeester Aalberts van Dantumadeel nog dat er dit jaar begonnen zou worden met de bouw van een nieuw dorpshuis in Damwoude, en ook nieuwbouw voor De Wingerd.
Amper 1 maand verder weten we dat Aalberts deze uitspraken niet kan waarmaken: Geen Nijetille en opnieuw geen nieuwbouw voor de Wingerd.
Hoe geloofwaardig is dit gemeentebestuur nog?
De ongeloofwaardigheid wordt echter nog groter als we kunnen lezen dat de gemeente Dantumadeel eigenaar is geworden van Café De Kruisweg in Damwoude.

Deze verlopen kroeg “moet binnenkort onderdak gaan bieden aan het bruisende verenigingsleven van Damwoude”.
Onbegrijpelijke kolder: in 2002 werd de Mounetille aan de Voorweg in Damwoude afgebroken omdat deze niet meer voldeed aan de hedendaagse eisen, en plaats moest maken voor een modernere variant.
Nu in Februari blijkt dat er geen Nijetille komt, wordt met gemeenschapsgeld ineens een Cafe/zalencentrum gekocht om de leemte op te vullen!

Lees verder