Geert Mak en de Centrale As.

In de Leeuwarder Courant van 30 december j.l. stond een artikel van Geert Mak en Rein Hofstra, met als titel: “Tijd voor bezinning op As en Haak”.
Architect Hofstra en schrijver Mak zijn duidelijk géén voorstanders van een Centrale As met 4 rij stroken.
En dat mag, net zo goed als dat ik dat wél ben.
Maar de conclusie van hun artikel vind ik dan weer minder leuk: bespaar op een (uitgeklede) variant van de As, en investeer extra in een verdiepte Haak om Leeuwarden. ‘
Voor zo’n herbezinning is moed nodig, en dat beseffen we”.

Geert Mak is onbetwist een zeer groot schrijver, vooral m.b.t. geschiedkundige zaken.
Maar blijkbaar is zijn rationeel denken ook in die hoek blijven hangen, want de Centrale As heeft met onze toekomst te maken, en die van de volgende generaties.
Maar volgens Mak moet het noorden van de provincie maar weer eens genoegen nemen met minder, met een uitgeklede versie, en noemt als voorbeeld de weg Leeuwarden-Bolsward.

Lees verder

Drugs en drank

In deze krant van 24 december j.l. stond te lezen dat “het einde van de zuipketen in de Gemeente Dantumadeel in zicht is”.
In het decembernummer van de dorpskrant van Broeksterwoude staat een artikel van de 3 kerkenraden van Broeksterwoude, die, na een gesprek met burgemeester A. Aalbers, twee avonden gaan organiseren in Dorpshuis De Pipegael m.b.t. drugs en alcoholpreventie in Dantumadeel.
Dat vind ik nu je reinste volksverlakkerij.

Burgemeester Aalbers weet als hoofd van de locale politie heel goed door wie, en waar wordt gehandeld in Dantumadeel, en specifiek in Broeksterwoude!
Het gaat toch maar om een handjevol dealers, en een paar locaties?

Lees verder