Het spookhuis.

Enkele jaren geleden meldde zich een makelaar bij ons met een opmerkelijk voorstel: wij mochten de gehele inventaris van een grote woning in Rinsumageest gratis ophalen, op één voorwaarde: ALLES moest worden afgevoerd, en bezemschoon worden opgeleverd!Zo’n aanbod maakt je nieuwsgierig, en tegelijkertijd achterdochtig.
Achterdochtig, omdat zoiets bijna te mooi is om waar te zijn, en omdat veelal de bruikbare en waardevolle voorwerpen reeds zijn verdwenen.
Nieuwsgierig vanwege het onbekende, en natuurlijk uit winstbejag

Tezamen met de makelaar reden we naar Rinsumageest, en daar stond dan het statige pand, de voormalige pastorie in het centrum van het dorp, plaatselijk beter bekend als het Spookhuis

Lees verder

Voor de gein: het oude kerkhof

Oorspronkelijk gepost op Donderdag 27 November 2008 19:34

Het oude kerkhof:
Onlangs is eindelijk de route van de Centrale As bekend gemaakt, n.l. oostelijk langs Damwoude en Broeksterwoude.
Niet iedereen zal daar even blij mee zijn, maar welke route ook gekozen wordt, het zal altijd wel ergens pijn doen.
Het heeft echter wel een leuke bijkomstigheid nu de oostelijke variant is gekozen, want nu zijn er dan eindelijk mogelijkheden om het oude Broekster kerkhof te ‘vinden.
Op dit moment ligt er een begraafplaats aan de noordzijde van Broeksterwoude, maar dat is niet altijd zo geweest!

Uit oude geschriften en landkaarten blijkt overduidelijk dat er een kerkhof moet hebben gelegen ten oosten van de huidige Dammelaan.
Dat destijds voor deze locatie is gekozen is vrij logisch te verklaren.
Broeksterwoude als een dorp bestond toen natuurlijk niet, maar was een bebost gebied met hier en daar een onderkomen.
Dat gold voor het gehele gebied ten zuiden van het huidige Damwoude, Rinsumageest en Wouterswoude.

Lees verder

Voor de gein: Namen, bijnamen en scheldnamen

Oorspronkelijk gepost op Donderdag 27 November 2008 19:30

Namen, bij namen en scheldnamen.
Op dit moment loopt in de gemeente Nijefurd een reuze interessant onderzoek.
In opdracht van de Provinsje Fryslân onderzoeken medewerkers van de Fryske Akademy en studenten van de NHL Leeuwarden de herkomst van namen, bijnamen en scheldnamen.
Het bevolkingsregister zal de basis vormen voor de namen, en om achter de bijnamen en scheldnamen te komen, worden enquêteformulieren verspreid, welke anoniem in een retour envelop verzonden kunnen worden.
Deze opzet is gekozen om te voorkomen dat men met beschuldigende vingers gaat wijzen naar mogelijke inzenders.

Het onderzoek is er op gespitst om verbanden te zoeken tussen naamgeving en beroepen.

Lees verder

Labadisterbosk

Vorig jaar heb ik mijn vrouw een naambordje cadeau gegeven: een ijzeren, blauw straatnaambordje wel te verstaan, met daarop de volgende tekst, “DurkjeTeatskespaed, toegangsweg naar het Labadisterbosk”.
Het bordje heeft inmiddels een plekje gekregen op de hoek van het weggetje, direct naast Hoofdweg nr. 16. Vreemd genoeg kregen we diverse vragen over dit bordje, en met name over het Labadisterbosk: wie, en wat waren de Labadisten?

49c1277188938ee44502cb4b14a64cfa
Oudere dorpsbewoners zullen grif nog wel weten dat het om een klein gebiedje gaat ten noorden van Broeksterwoude, aan de westzijde van de Hoofdweg, globaal achter de nummers 16 en 24.
Maar waarom Labadister Bosk.
Het antwoord kan kort zijn: dat weet (nog) niemand!
Er is al veel over geschreven, en er zijn diverse speculaties, maar geen bewijzen.

Lees verder