Arrogantie ten top.

Het moest er blijkbaar een keer van komen:  een politiek getint artikeltje.  Wil je problemen, moet je praten of schrijven over politiek of geloof. Nou, dan maar problemen. Het gaat dan om de ongelofelijke arrogantie van de huidige politieke partijen. En dan voornamelijk om de uitspraken die er de afgelopen weken zijn gedaan omtrent het vormen van een nieuw kabinet na de verkiezingen. Er wordt op voorhand al ruttegeroepen door de partijvoorzitters dat ze niet willen regeren met de PVV. Aan de ene kant is dat natuurlijk een onderdeel van ons huidige democratische systeem, maar datzelfde systeem heeft er ook voor gezorgd dat de PVV  hoogstwaarschijnlijk de grootste partij wordt. Alles gaat dus blijkbaar volgens het boekje. Maar door een uitspraak te doen dat men niet met een bepaalde partij wil regeren, wordt dan volledig voorbij gegaan aan de stem van een groot deel van de bevolking. Ondanks mijn persoonlijke wantrouwen in het huidige kabinet Rutte II is de rit toch uitgereden, en zijn we toch behoorlijk uit de crisis vandaan gekomen. Maar de bevolking heeft er toch niet een goed gevoel bij, en dat is dan waarschijnlijk ook één van de redenen dat de PVV  zoveel groeit. En dan krijg je ineens allemaal politici, programmamakers en betweters die roepen dat ze blijkbaar de stem van het volk niet meer begrijpen en dat men de aansluiting daarmee mist. En dat is natuurlijk complete kolder, want die signalen zijn er al jarenlang, alleen heeft men er niets mee gedaan. En nu dat allemaal begint op te breken en  er een groot deel van de stemmen naar een partij  als de PVV gaat, neemt men ineens een standpunt in tégen die partij.  Die stemmen worden dus opnieuw genegeerd.  Het blijkt maar weer al te zeer hoe de Haagse kliek werkt.  Nu is er al heel lang een mooi gezegde: If  you can’t  beat them, joint hem,  maar dat gaat in Den Haag blijkbaar niet.  En dat vind ik heel bedenkelijk, want nu gaan we de verkiezingsstrijd in met een hele vreemde keuze mogelijkheid m.b.t. een nieuw te vormen kabinet.  Ik blijf het heel vreemd vinden dat men op voorhand al zegt met wie men wel of niet wil regeren.  Het zou in de dagelijkse gang van zaken ook heel vreemd zijn om maar van alles en nog wat te negeren.  Zo  biljart ik zelf al jarenlang, en het zou toch heel vreemd zijn als ik niet tegen de koploper wil biljarten omdat die toch al als winnaar bestempeld word?  Nee, deze belachelijkewilders standpunten van o.a SP en VVD gaan de realiteit voorbij. Maar natuurlijk wordt het zo gebracht dat de makke schaapjes het weer accepteren, en keurig in het gelid blijven lopen. Natuurlijk wordt daarbij gewezen op de grote verschillen tussen de partijen  en het grote risico wat we lopen door op een partij als de PVV te stemmen. Het wordt natuurlijk weer niet luidop gezegd, maar het heeft weer alles te maken met de standpunten van Wilders m.b.t.  het buitenland beleid,  de regelgeving rond de asielzoekers en de plannen rond de dé islamisering.  Deze punten blijken dus zeer zwaar te wegen. Maar goed, het is allemaal democratisch, dus het klopt.  We zullen straks zien hoe het verloopt in Maart en of we daarna een groot circus voorgeschoteld krijgen rond de kabinetsformatie.

 

Geef een reactie