EBVZG

Onderstaand artikel is overgenomen uit een adviesnota van beleidsmedewerker De Boer van het Ministerie van Landbouw en Visserij (eerder geplaatst in de Dorpskrant van Broeksterwoude) “EBVZ staat voor Extra bemesting Veen en Zand Gronden.
Omdat veengrond in Friesland van nature de eigenschap heeft om toegevoegde meststoffen vrij snel op te nemen, en de schrale zandgronden niet de vernieuwde aantallen stikstof en nitraat op natuurlijke wijze kunnen aanmaken, is besloten dat in deze gebieden extra hoeveelheden natuurlijke mest mag worden uitgereden.

Op bijgaande kaart ziet u om welke gebieden het in Friesland het gaat.
Vooral de regio Damwoude valt in dit kader op.


Door afnemend agrarisch gebruik ontstaat er plaatselijk een tekort aan de benodigde meststoffen. De oorzaak van deze verschraling ligt vooral in het feit dat vele percelen in particuliere handen zijn overgegaan, en dus niet meer bedrijfsmatig worden gebruikt.
Omdat er in deze regio geen extra mest voorhanden is, zal een vergunning worden afgegeven aan gespecialiseerde bedrijven om varkens en kippenmest te vervoeren vanuit de Achterhoek en Noord Brabant.
In deze gebieden is een overschot aan mest.
Nadeel van deze varkensmest en kippenmest is zonder meer de penetrante geur, en het grotere aantal vliegen en muggen.
Incidenteel zijn deze meststoffen reeds eerder gebruikt in dit gebied.
Het aantal klachten nam destijds flink toe, maar uiteraard is dat slechts van korte duur, deels ook afhankelijk van de weersomstandigheden.
Maar het blijft natuurlijk een agrarisch gebied, en de plaatselijke bewoners kunnen verwachten dat dit enkele malen per jaar voor kan komen.
Het enige nadeel aan deze maatregel is het feit dat veel van deze percelen weiland direct grenzen aan de dorpsgrenzen, en vaak letterlijk tegen perceelsgrenzen!
Omdat er een financiële regeling in de maak is om deze provinciegrenzen overschrijdende mesttransporten mee te financieren, is het straks mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor deze extra bemesting.
Op deze manier hopen wij de vele hobbyboeren en grondeigenaren te bereiken om zodoende deze extra bemesting van de grond te stimuleren.
De betreffende personen zullen persoonlijk worden aangeschreven.
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de gegevens van het Kadaster.”

Geef een reactie