“Verrommeling” van de woningbouw

(Eerder geplaatst in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland)
Afgelopen donderdag stond er in de Leeuwarder Courant een artikel over woningbouw in Friesland. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat eigenbouw woningen geen meerwaarde zouden hebben voor de kwaliteit van nieuwbouwbuurten.
Daarnaast zouden er te grote woningen staan op te kleine kavels, teveel zadeldakwoningen, en teveel verschillende kleuren en materialen.
Het advies luidt dan ook: de rem op eigenbouw!
Dat is nogal wat.

Persoonlijk denk ik dat de onderzoekers ergens in midden of zuid Nederland wonen, want dan is hun zienswijze beter te begrijpen.
Eigenbouw komt in Friesland veel voor, volgens het rapport zelfs 50 % van alle woningen op het platteland.
Hier zijn m.i. een aantal redenen voor, waar de onderzoekers geheel aan voorbij gaan.
In de eerste plaats de geschiedenis.
In Friesland komt gewoon geen uitbundige bouw voor, alles was behoudend m.b.t. bouwstijl en materiaalgebruik.
Het ligt gewoon ook niet in de aard en het karakter om in Friesland heel buitensporig te bouwen.


Ten tweede de financiën: Zelf bouwen is natuurlijk veel goedkoper.
Iedereen weet dat de inkomens in Friesland tot de laagste van Nederland behoren.
Zelf bouwen is dan dé oplossing om een eigen woning te realiseren.
Daarnaast wonen er in onze provincie veel handwerkslieden en bouwvakkers.
Het is dan toch ook logisch om zelf te bouwen?
Een ander advies is om welstandscommissie Hus en Hiem eerder en meer te betrekken bij de bouw. Naar mijn mening moet dit precies andersom zijn: laat de woningbouw los, en er wordt waarschijnlijk anders gebouwd!
Hus en Hiem is vaak de remmende factor bij bouwaanvragen: veel kan en mag niet omdat dit volgens de heren van H en H “niet passend” zou zijn.
Wil je graag een plat dak, dan moet het een puntdak worden.
Wil je graag rode dakpannen, dan moeten het zwarte zijn etc. etc. Persoonlijk hebben wij dit zelf ook meegemaakt.
Wij wilden een woning bouwen van originele Friese geeltjes.
Dit werd afgewezen, want dit zou te licht van kleur zijn, en niet passen in de omgeving.
Maar op dat moment waren er nog maar amper referentiepunten in ons nieuwbouwplan!
Een half jaar later wordt de woning van onze buren gebouwd, en nu mag u raden welke kleur steen. Juist ja, wit!!
En zo hoor ik dagelijks veel van dergelijke voorbeelden, omdat ikzelf veel met bouwmaterialen van doen heb.
Maar denk ik dan, wie heeft de regels voor dit onderzoek vastgesteld?
Waar worden wij mee vergeleken?
Moeten wij hier in Friesland een kopie worden van de dorpen en steden in de rest van Nederland? Nee! Friesland heeft klaarblijkelijk een andere visie op bouwen dan de rest van ons land, maar om nu te stellen dat daar vanuit de overheid iets aan gedaan moet worden, NEE!! Een ander advies is om meer gebruik te maken van architecten, en de woningen te laten bouwen door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
Dat vind ik helemaal te erg voor woorden.
Dan krijgen we dezelfde eenheidsworst als overal: monotone leefwijken zonder ziel.
Iedereen dezelfde woning, dezelfde straten, parkeervakjes etc.
Nee, dit onderzoek slaat de plank volledig mis.
Hier in Friesland ontwerpen we de woningen zelf wel, bouwen we ze zelf wel, en zit niemand te wachten op een onderzoek over woonkwaliteit.
Eigen bouw hoort nu eenmaal bij Friesland, dat zit gewoon in de genen.
En als vervolgens Hus en Hiem buiten spel wordt gezet, geeft dat nog meer ruimte.
Minder regels en voorschriften, net als bij onze zuiderburen de Belgen, waar ook veel eigen bouw voorkomt, en waar wél uitbundig gebouwd wordt.
Dit onderzoek is nu echt een voorbeeld van geld over de balk.
Duurbetaalde onderzoekers die waarschijnlijk zelf in een grote Vinex wijk wonen, gebouwd in opdracht van een projectontwikkelaar, en gerealiseerd door werkvolk uit de Friese Wouden!
Deze onderzoekers hadden beter hier en daar eens aan kunnen schuiven in een schaftkeet op de werkplek.
Dan hadden ze waarschijnlijk een ander rapport geschreven.

Geef een reactie