Mestverwerking Fryslân.

Wie geregeld deze blog leest, weet dat ik zo onderhand de schurft heb aan Mestverwerking FrysLân in Wâlterswâld.  Deze fabriek is de oorzaak van de sterke penetrante geur die we zeer geregeld ruiken. In ons geval is dat bij een oost zuidoostelijke wind, maar voor andere dorpen is dat natuurlijk anders.  Want ook in alle omringende dorpen is deze geur te ruiken.  En niet alleen overdag, maar ook ’s  nachts. En als je dan met de ramen open de nacht ingaat, is het heel beroerd wakker worden midden in de nacht.  Dat is deze zomer meerdere malen voorgekomen.  Waarschijnlijk is men ’s avonds en ’s nachts bezig met het laden van vrachtauto’s  om de overlast te beperken, maar dat lukt dus echt niet zolang dit bedrijf de zaakjes niet op orde heeft. Maanden geleden konden we op een openbare bijeenkomst in de Nije Warf nog horen van directeur  Jan Scherff dat de problemen op korte termijn tot het verleden zouden behoren, maar natuurlijk waren dat weer loze woorden.  Deze week konden we in de Leeuwarder Courant lezen dat het bedrijf opnieuw in de fout was gegaan door  meer auto’s  te beladen dan volgens de vergunning was toegestaan.  Deze overtredingen zijn
geconstateerd door toezichthouder FUMO, en op deze overtredingen staan

dwangsommen. Maar Scherff is niet van plan om die dwangsommen te betalen, omdat hij binnenkort  een uitbreiding krijgt van zijn capaciteit. Maar dat is natuurlijk onzin: hij heeft zich net als ieder ander te houden aan de feiten zoals die er nu liggen. Maar nog dezelfde dag haalt deze mestverwerker opnieuw het nieuws, maar ditmaal wel met héél slecht nieuws:  een shovel van het bedrijf heeft  iemand doodgereden tijdens het laden van een vrachtauto!  En dat is natuurlijk heel erg, want in zo’n geval zijn er alleen maar verliezers. Misschien is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden, en misschien is de

1475095656

overleden persoon wel op een plek geweest waar dat niet is toegestaan. Maar opnieuw is dit bedrijf negatief in het nieuws. Een week geleden ontving ik als belanghebbende een pakket papieren van de FUMO  omtrent het bouwen van een gebouw waar de vrachtauto’s  inpandig kunnen worden geladen. Dit alles onder overdruk, zodat er geen stankoverlast meer zou zijn. Dit was tijdens de bijeenkomst in  Wâlterswâld  al genoemd, en wethouder Bos van Dantumadiel heeft destijds ook de toezegging gedaan om medewerking te verlenen. Nu zou men dus in principe binnenkort los kunnen met de bouw.  In principe, want enige tijd geleden stond Scherff ook al eens in het nieuws omdat de markt voor zijn producten in het buitenland waren weggevallen als gevolg van veranderende wetgeving. Het zou een vermindering zijn van de afzet. Toch komt er binnenkort een uitbreiding van 100.000 ton naar 250.000 ton.  Vreemde gang van zaken. Van 40 vrachtauto’s gaat men dan naar  95 vrachtauto’s per dag.  Een continue stroom van aanvoer, verwerking en afvoer van mest.  Mest van buiten onze provincie. Zij de lusten, wij de lasten!  Ik wordt strontziek van dit bedrijf!

 

Geef een reactie