Jos is los.

Deze week deed Jos Debreczeny uit Damwâld een oproep aan het  christelijke gedeelte van de bevolking  van Driezum en Wâlterswâld om op basis van barmhartigheid vluchtelingen op te nemen in hun dorpen. De boogde locatie is het perceel weiland naast de Nije Warf.  Nu is het natuurlijk heel gemakkelijk om zoiets te lanceren in de media, maar misschien is de barmhartigheid wel veel kleiner dan gedacht wordt, want als er gesproken wordt over een AZC of noodopvang in het centrum van een dorp is het  ineens niet meer een ver van mijn show! Nu heb ik daar eens even over nagedacht, en ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet eens zo moeilijk is om locaties te bedenken buiten de eigen woonplaats.  Nu is het altijd al zo Josgeweest dat daar waar de wethouders en raadsleden wonen,  er meer mogelijkheden zijn dan in de andere dorpen. En in dit geval zijn dat De Westereen en Damwâld.  Nu had ik maar zo even bedacht dat Zwembad De Frosk  een mooie locatie is.  En niet alleen omdat het nu failliet is, en een beetje op de rand van het dorp ligt, maar omdat ze op die manier misschien weer wat van de € 800.000,00  kunnen verrekenen die de gemeente Dantumadiel als bruidsschat heeft meegegeven aan de Conegroup om het zwembad 5 jaar open te houden.  Ook het door weer en wind geteisterde Fierljepcentrum is een prachtplek. Lekker ruim, mooi buiten de bebouwde kom, en niet al te duur.  En hoewel de eigenaren   er maar amper drie en een halve ton voor hebben betaald, willen ze vast wel eens wat inkomsten genereren, en het COA is een beste betaler.  En dan de Zilveren Maan.  Prachtig gelegen aan De Zwemmer , mooi tegen een natuurgebied met heel veel mogelijkheden. De familie Boskma  is ruimdenkend, de camping zelf heeft ruimte genoeg, en als raadslid voor het CDA  is de eigenaar vast een voorstander.  En ach, het woordje belangenverstrengeling  kan op meerdere manieren uitgelegd worden. Daar is binnen de muren van het Gemeentehuis vast wel een oplossing voor te vinden.Maar ook Damwâld heeft een prachtlocatie, n.l. het voormalige zuivelfabriek van Akkerwoude aan de Efterwei. Thans in bezit van een particulier, en ook de grond er omheen, maar dat moet op te lossen zijn.  Het mes zou dan aan twee kanten snijden, want de werkgroep die in het leven is geroepen om hier een industriegebied van te maken, kan nadat de noodopvang weer is verdwenen de boel mooi gebruiken voor industrie doeleinden.zm2jpg Alleen nog even een behoorlijke hoeveelheid goederen afvoeren die in en rond het grote pand liggen.  En wat voor de één troep lijkt, kan voor de eigenaar wel goud  zijn.  Maar ja, het is toch  al een stille wens van de werkgroep.  Dus ook hier een win-win situatie, net als bij de andere locaties. Het is natuurlijk allemaal maar een grapje, maar zo gemakkelijk is het dus om een ballon op te laten. Ik begrijp best wat Jos Bebreczeny voor ogen heeft, maar om een ander dorp aan te wijzen, en een beroep te doen op iemands barmhartigheid vanuit hun geloofsovertuiging vind ik nog al wat. Ik denk ook niet dat er cijfers bekend zijn over opvang van vluchtelingen in combinatie met de bevolkingsopbouw.  Intussen zijn er nog een paar locatie boven komen drijven in mijn atheïstische brein, maar daar  heeft verder niemand wat aan, want het was alleen maar een grapje.

Geef een reactie