Dorpshuis Broeksterwoude zonder jeugd?

Broeksterwoude.
Maandag 31 maart j.l hield dorpsbelang Broeksterwoude weer haar jaarlijkse ledenvergadering.
Naast de normale agendapunten was er dit keer ruimte ingedeeld voor gastspreker Th. Bosgra, namens het Stichtingsbestuur Dorpshuis, om de plannen uit de doeken te doen voor een grondige revitalisering van dorpshuis De Pipegael.

Het huidige pand is een voormalige basisschool, welke met lapmiddeltjes, jaar in jaar uit, in stand wordt gehouden, maar wat inmiddels als volledig afgeschreven kan worden beschouwd.
Na m.i. een aantal gemiste kansen voor nieuwbouw van een Multi Functioneel Centrum, rest het huidige bestuur niets anders dan de bestaande boel te upgraden, of nog beter: te restaureren.
Het waren dan ook deze plannen die Bosgra tevoorschijn toverde op het witte projectiescherm.
De presentatie was snel, de beelden waren snel, en de lettertjes vaak te klein.
Plannen voor nieuwbouw aan de achterzijde, en renovatie van de huidige waterdoorlatende zalen.
Er werd zelfs een kleurige indeling getoond van de bezettingsgraad na de opknapbeurt.
Prachtig allemaal.
Bijna te mooi zelfs!
Want natuurlijk draait alles weer om de investeringen, de subsidies, zelfwerkzaamheid en de mogelijk huuropbrengsten.
En daar zit natuurlijk weer het probleem, en blijkbaar ook voor dit Stichtingsbestuur, want er was geen enkele financiële onderbouwing bij de presentatie.
Op zich is dat vreemd, maar toch ook wel begrijpelijk, want de financiële basis is extreem zwak: een totale investering van iets tussen € 600.000,00 en € 700.000,00 gelijkelijk te verdelen over drie partijen, namelijk het Stichtingsbestuur, Thûs Wonen en de Gemeente Dantumadeel, een waar supertrio.
Het Stichtingsbestuur zelf kampt al jaren met teruglopende opbrengsten, en zal dus alles moeten zoeken in de wereld van subsidies en leningen.
Hierover kregen de toehoorders geen nadere uitleg.
Woningstichting Thûs Wonen is op dit moment nog wel een gesprekspartner, maar hoe zit dat over bijvoorbeeld twee jaar, na de aangegane fusie?
Tot nu toe breekt deze partner meer dorpshuizen af, dan dat er gebouwd wordt.
De derde partij in dit wazige geheel is de Gemeente Dantumadeel; naarstig zoekende naar € 1.000.000,00 om de eigen balans weer kloppend te krijgen, en nog druk bezig met de plannen voor een nieuw dorpshuis voor Rinsumageest.
Persoonlijk blijf ik ernstig twijfelen aan de gekleurde blokjes van de mogelijke bezettingsgraad na de verbouwing, waar bijvoorbeeld naschoolse opvang van kinderen wordt meegenomen als een opbrengst. Naschoolse opvang?
In Broeksterwoude?
Is daar onderzoek naar gedaan?
En welke huurtarieven zijn daarvoor gebruikt?
Maar wat mij nog meer tegen de borst stuitte was de bondige mededeling van Bosgra m.b.t. de jeugd: “Daar is geen ruimte voor in de financiële exploitatie”.
Met andere woorden, de jeugd van Broeksterwoude wordt willens en wetend buiten beschouwing gelaten in de nieuwe opzet!
Een dorpshuis zonder jongeren?
De ouders van de toekomst, maar als groep volledig links gelaten!
Ook zou er volgens Bosgra in de letterlijke zin van het woord, geen ruimte beschikbaar zijn voor deze groep. En dat is volledige onzin!
Het huidige pleintje tussen Thûs Wonen en het Dorpshuis is veel te groot als speelruimte voor de kinderen van de geplande naschoolse opvang.
Geen ruimte?
Ruimte zat!
Bovendien zijn er inpandig veel meer mogelijkheden te bedenken.
Geen geld?
Het is allemaal een kwestie van prioriteiten, en dan is het al snel zo dat bepaalde groepen gebruikers van het Dorpshuis de boventoon gaan voeren, en zelfs gesprekspartner worden, en dat andere groepen daarbij het onderspit delven!
Natuurlijk is het bloedlink om een groep hangjongeren, in wisselende samenstelling, onder te brengen in een dorpshuis.
En vanzelfsprekend is de ene vereniging groter dan de andere, maar om plan uit te roepen “Er is geen ruimte” en “Er is geen geld” is een omgekeerde redenatie.
Er is genoeg ruimte, en de financiële middelen zijn nu ook niet voorhanden.
Alles is nog prematuur, en men is nog bezig om geld bijeen te sprokkelen, maar één ding is zeker: geen jeugd in het dorpshuis!
Het lijkt mij dan ook meer een zaak van het angstig vermijden van problemen, en het onttrekken van de morele verplichting en verantwoordelijkheid om een dorpshuis te realiseren wat voor iedereen toegankelijk is, en niet louter en alleen voor een toneelvereniging en een sportvereniging!
En al zou na verloop van tijd blijken dat er problemen ontstaan met de jongeren, dan kan dat gedeelte van het dorpshuis weer voor andere doeleinden worden aangewend.
Maar dan is er in ieder geval een poging gedaan, en is er tijd en geld geïnvesteerd in de jeugd.
En zo hoort het te zijn.
Het bestuur moet zich ernstig schamen om hier geen initiatieven voor aan te dragen.
Het zou mij echter nog meer bevreemden als de Raad van de Gemeente Dantumadeel hier zonder slag of stoot mee akkoord gaat!
Er is toch ook nog eens een maatschappelijke verantwoordelijkheid af te leggen?
Een dorpshuisbestuur, een bestuur van een woningstichting en een gemeentebestuur hebben er alledrie toch baat bij om te investeren in de jeugd?
Per 1 Juli a.s komt er zeer waarschijnlijk ook op ons dorpshuis een bordje te hangen met daarop : “Verboden te roken”, maar het lijkt mij nu al bijna zeker dat er ruimte wordt vrijgehouden voor een tweede verbodsbordje: “Verboden voor jongeren”.
Jammer, maar opnieuw een gemiste kans voor het Stichtingsbestuur.
Hopelijk hebben de zittende leden van Dorpsbelang een bredere visie omtrent dit onderwerp, en gaat dit bestuur hun verantwoordelijkheid niet uit de weg, en wordt er ingegrepen in deze bekrompen opzet.
Sinds jaar en dag wordt er gezeurd en geklaagd over de groep(en) hangjongeren, maar nu er zich dan daadwerkelijk een gelegenheid aandient, om hier iets aan te doen, heerst er een verbazingwekkende stilte rond dit onderwerp!
Jammer, maar vooral beschamend.

Broeksterwoude,
Bert Kooistra

Geef een reactie