Zwarte Piet discussie over “Jodenster”.

Deze week was er nogal commotie omtrent de nieuwe vlag van de nieuwe fusiegemeente, met daarop een gele ster. De Gemeenteraad was unaniem akkoord gegaan met het voorstel van deze vlag dus geen vuiltje aan de lucht. Nou, toch wel want er kwam forse kritiek op dit ontwerp vanuit het CIDI: Centrum Informatie en 1615465674Documentatie Israël. De gele ster op het ontwerp zou teveel overeenkomsten hebben met de Davidster.  Tsja, als je dat zo wilt zien is dat natuurlijk zo. Maar ik denk dan meteen aan de kennis en wijsheid die de Fryske Rie foar de Heraldiek in huis heeft en die zonder twijfel een hele andere invulling geeft aan deze gele ster. En is het niet zo dat het stadswapen van Dokkum ook drie gele sterren heeft en al eeuwen in gebruik is?  Net als de familiewapens in onze omgeving met daarin de gele sterren. Wie gaat zoeken op Internet zal al vrij snel zien de betekenis van die gele sterren van Dokkum voor meerder lij uitleg vatbaar is, maar het heeft zonder meer niets met het Jodendom van doen. Locale historie wordt ineens onderwerp van gesprek van in mijn ogen een Zwarte Piet discussie: Het is het praat niet waard.  Maar blijkbaar heeft de gemeenteraad heel downloadweinig ruggengraat , want er werd al direct gesproken over een nieuw ontwerp!  En dan zakt mij de mond maar weer eens heel ver open! Waarom? Omdat een groep fanatici de mond ietsjes verder open heeft of er misschien een vleugje discriminatie tegenaan gooit?  Gaan ze nu in Dokkum ineens een andere betekenis geven aan al die wapenschilden, vlaggen, gevelstenen en noem het maar op? Worden ze verwijdert?  Ach, hou toch op. Dokkum, en ook in de omgeving daarvan, is vergeven van die drie sterren met daarboven de sikkelvormige maan.  Zo is die te zien in het kunstwerk op De Zijl,  de windwijzer/vaan op het oude Stadhuis en meerdere gevelstenen in de stad. Ik moest dan ook meteen denken aan de grote betonnen gevelsteen die ik gered heb van de sloop van de Openbare MAVO in Dokkum. Ook hier die drie sterren. Niet geel geverfd, maar toch. De steen met het bijbehorende SPQD  is uiteindelijk aan mensen verkocht in Dokkum, zodat deze toch behouden is gebleven (Op de foto een identieke gevelsteen, met een ander jaartal). De praktijk is gewoon dat mensen blijkbaar niet meer in staat zijn om buiten hun eigen imagesvakje te kijken. Geen besef meer hebben dat het ook anders kan zijn. Als voorbeeld die Zwarte Piet discussie. Deze week bleek uit onderzoek dat de stemverdeling tussen de steden en het platteland aan het polariseren is. Mensen op het platteland hebben hele andere voorkeuren dan in de verstedelijkte gebieden. Dat heeft vooral te maken met de geschiedenis van zo’n gebied en de bevolkingsopbouw.  In het geval van Zwarte Piet en nu dus die gele ster gaat het niet om discriminatie, het gaat hier om normen en waarden en historisch besef.  Eerlijk gezegd vind ik het heel vreemd dat er geen tegengas gegeven wordt vanuit de gemeenteraad, bijvoorbeeld door uitleg te geven omtrent de betekenis. Niet iedere gele ster is een Davidster. Een zwaan is wit, maar niet iedere vogel is een zwaan. Maar blijkbaar wil men geen ophef en gaat men direct om voor de mening van een tegenstander. Vorig jaar had AH een actie met als onderwerp de historie van Noordoost Frieland. Men kon de gratis plaatjes plakken in een mooi boek. Plaatjes van o.a. de wapens van de gemeenten en dorpen. Ik heb het boek ook compleet, en heb even gekeken naar al die wapens. En dan komt het niet aan op één of meerdere gele sterren.

Geef een reactie