En hoe nu verder?

Een flinke poos geleden ben ik uit de DOM Broeksterwâld gestapt. Daar had ik zo mijn redenen voor. De DOM was bezig met de ontwikkeling van het dorp op korte en middellange termijn. En er waren best een aantal leuke onderwerpen. Soms klein, maar ook een bijna allesomvattend plan voor de reconstructie van De Brink met daarbij de aanpak van de Kavelwei, de Ds. Feitsmastrjitte, de kruispunten en zelfs de Pieter Durksstrjitte. Een zeer groot, veelomvattend en vooral duur plan. Maar het had ook Brw. luchtfoto plan Jagerswei 1weer voordelen om het zo groot te doen, want soms vallen zaken op de juiste plek. Zo zijn de woningen aan de Ds. Feitsmastrjitte inmiddels gesloopt en komt er nieuwbouw voor terug. Dat was niet voor de DOM, maar wel de herinrichting van de weg zelf  en ook de riolering die er onder ligt. Want die nieuwe woningen krijgen natuurlijk een gescheiden rioleringssysteem. En dan komt de vraag: is dat mogelijk op dat verouderde stelsel? Of moet er een complete nieuwe riolering komen? Datzelfde geldt voor De Brink: komt er een volledige reconstructie en laat men dan die sterk verouderde riolering liggen?  De DOM was met veel plannen bezig, en inmiddels zijn we toch alweer een eindje verder in de tijd. Een door Corona beheerste tijd. Maar iedereen werkt blijkbaar thuis, en de mogelijkheden om met elkaar te spreken zijn legio, dus dan moet er toch wel weer eens iets te melden zijn? Maar het blijft oorverdovend stil. En dat vind ik vreemd, heel vreemd. Want ligt nu dan werkelijk alles stil rondom deze grootschalige projecten?  Gaat men nu echt nieuwe woningen bouwen en aansluiten op verouderde riolering?  Op De Brink zijn bomen gekapt omdat deze zogenaamd ziek zouden zijn. Een dubieuze actie. Maar na die actie is het ook hier stil gebleven. Gaat er nog iets gebeuren of worden hier ook weer lapmiddeltjes toegepast zodat we weer even stil zijn op het dorp?  Bijvoorbeeld de aanleg van wat groen of124617877_100813601849832_3881178245868914435_o bloemperken? Pleisters op de wonden?  In het verlengde hiervan de looproute van De Pipegael richting CBS De Wel, een ander onderdeeltje van dit plan. Niks meer van gehoord. Net zoals de parkeerproblematiek rond deze school. Het zat allemaal in hetzelfde plan. En natuurlijk onze lokale achtbaan, de P. Durksstrjitte. De straat die na het straten van de gebakken klinkers nog net zo slecht was als daarvoor. Ook deze straat was onderdeel van het plan. Maar het is stil rondom de plannen. Is er dan echt helemaal geen voortgang? Of is alles op de lange baan geschoven vanwege een virus?  Ik blijf het vreemd vinden, want alles kan toch gewoon doorgaan? Anders dan voorheen, maar het kan. Maar misschien zit ik maar wat te zeuren en is er straks écht iets groot te melden!  Ik heb zo mijn twijfels, want ik zie de naam van ons dorp maar bitter weinig voorbijkomen in de media. Ja, bij de bouwvergunningen, maar dat zijn initiatieven die niet via de DOM gaan.  Ons dorp wordt gelukkig groter, en er wordt weer volop gebouwd. Er is zelfs nog een stukje nieuwbouw beschikbaar in fase 3 van de Jagerswei. Maar al die mensen blijven rijden op een verouderd wegenstelsel, met daaronder een sterk verouderd rioleringsstelsel. Maar zelfs voor de nieuwbouw in Fase 2 en 3 zijn problemen te verwachten m.b.t. de riolering, want de bewoners van Fase 1 weten maar al te goed hoe het gesteld is met de waterlossing tijden zware regelval. Broeksterwâld, een middelgroot dorp in Dantumadiel, met grote ambities vanuit de DOM,  en grote stiltes.

Geef een reactie