De Falom.

Na afloop van een vergadering werd ik gisteravond weer eens “gevoed”. Waarom ik niet in de pen was geklommen m.b.t. het “dorpsfeest” van De Falom? Eerlijk gezegd had ik hier totaal niet over nagedacht. Een dorpsfeest in het dorp wat generaties lang benoemd werd als de andere helft van het tweelingdorp. Een dorp wat generaties lang min of meer verbonden was met Broeksterwâld op het gebied van de lagere school, de kerken en het verenigingsleven. Samenwerking was altijd het credo, en dat was inderdaad altijd het geval met het dorpsfeest en bijvoorbeeld ook de dorpskrant, en opstellen en schrijven van een toekomstvisie voor de beide dorpen en de69264971_2454252631472655_3370641547367284736_n activiteitencommissie. Er zijn ooit gesprekken geweest om één dorpsbelang te realiseren voor beide dorpen, maar dat was voor een aanzienlijk aantal Falomsters destijds geen optie. Maar er is nu toch een tendens waarneembaar dat De Falom een eigen koers gaar varen. Zo worden er meer en meer eigen activiteiten georganiseerd, heeft men sinds kort een eigen speeltuin, wordt Oud en Nieuw een eigen feestje, en is er nu dus ook een eigen dorpsfeest. En op zich is dat natuurlijk een mooie tendens, want het geeft aan dat er nu genoeg mensen te vinden zijn die dit willen organiseren. Een nieuwe wind die door het dorp waait. Tijden hebben tijden, en gelukkig is er nu meer animo voor de dorpse zaken dan jaren geleden. Op papier had De Falom toen nog wel een dorpsbelang, maar dat bestond op een gegeven ogenblik eigenlijk alleen nog maar uit Sape Rozema die met een ongebreidelde energie overal voor te vinden was, en continu op zoek was naar mensen die hem op ad hoc basis konden en wilden helpen. Sape was gewoon het aanspreekpunt voor alles wat er maar te bespreken viel, zoals de Sinterklaasintocht, de oprichting van de dorpskrant en noem het maar op. De vergaderingen werden destijds “bij Hein in het hok”gehouden. Het hok werd min of meer het dorpshuis van De Falom, want dat was natuurlijk nog wel een puntje: doordat vrijwel alle vergaderingen van de verenigingen in het Broeksterwâld werden gehouden was er nooit een eigen onderkomen voor De Falom. Het hok bij Hein en Afke werd hiervoor wat gebruikt en dit werd door de Gemeente Dantumadeel gedoogd. Maar nu wordt het allemaal anders, want het dorp begint een eigen koers te varen, en zijn we misschien wel getuige van een verzelfstandiging van het dorp. En dat is alleen maar mooi want vanuit het verleden 70870391_2462442753986976_3055556445815701504_nis dat altijd wel wat een sluimerend idee geweest van vooral de oudere garde. Het is nu dus afwachten of er binnenkort of in de toekomst een verdere afsplitsing komt. Dat men bijvoorbeeld een eigen (digitale) dorpskrant gaat maken of dat er een horecavergunning wordt aangevraagd voor een bepaald pand zodat dit als een eigen dorpshuis kan fungeren. Het zijn maar een paar eenvoudige voorbeeldjes. Het wordt immers een stuk moeilijker als men de verenigingen en koren uit elkaar gaat halen. Maar overal is een oplossing voor, dus het is best nog wel nieuwsgierig om het te volgen.

Geef een reactie