Een nieuw industrieterrein?

Een nieuw industrieterrein?
 
In de dorpskrant van Mei j.l deed Dorpsbelang een oproep voor een brainstormavond op 5 Juni m.b.t. een eventueel kleinschalig industrieterrein in of nabij Broeksterwâld. Mijn gedachten gingen direct terug naar mijn zittingsperiode in Dorpsbelang. Ten tijde van het Leefbaarheidsproject was deze materie ook al actueel, en ook toen werd een enquête gehouden met daaraan verbonden gesprekken met middenstanders en ook de Gemeente Dantumadeel. Achteraf gezien was het een kansloze actie, want de Gemeente Dantumadeel had destijds de intentie om alle bedrijven maar naar Damwoude, Zwaagwesteinde en Veenwouden te verwijzen. Daar was nog volop industrieterrein voorhanden, en daar was een betere ontsluiting.
 
Broeksterwâld heeft op dit ogenblik niets te bieden aan bedrijven en kleine zelfstandigen, alleen een aantal percelen aan de Kavelwei hebben en verruiming van de mogelijkheden gekregen voor zeer beperkte kleinschalige12c9eae3164b93bc4e7816465697a2caactiviteiten. Dat is ook de reden dat een paar bedrijven ondertussen daadwerkelijk hun heil hebben gezocht in andere dorpen. Zo vinden we Nolten en Dijkstra in Feanwâlden, net als GEWO en Tjerk Venema, en hebben wijzelf al jarenlang opslag in Kootstertille. En er zullen waarschijnlijk nog wel een paar te noemen zijn. Maar intussen zijn er weer nieuwe bedrijfjes ontstaan, zoals Installatiebedrijf Van der Zwaag, Douwe Versteeg met zijn installatiebedrijf, Douwe Schaafsma met zijn onderhoudsbedrijf enz. Vaak starten nieuwe bedrijfjes vanuit het ouderlijk huis, of de eigen woning. Maar zodra zij ruimtegebrek krijgen, worden ze ook weer doorverwezen naar buurdorpen.
 
Destijds kwamen een aantal mogelijke locaties naar voren waar eventueel kleinschalige industrie mogelijk gemaakt zou kunnen worden, zoals in de nabijheid van Oosterhof demontage, naast Woudstra´s Bouwmaterialen, en in de nabijheid van het tankstation. Stilletjes werd ook nog gehoopt dat het roggebroodfabriek van Van der Veer zou verhuizen zodat daar een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd zou kunnen worden. Maar planologisch is het allemaal niet klaar te krijgen i.v.m. geluidsnormering, stof en stankoverlast en logistieke problemen. Ook werd destijds geopperd om vrijkomende boerderijen in onze omgeving een bedrijfs of industrie bestemming te geven.
 
Nu pakt dorpsbelang het opnieuw op, n.a.v. een gehouden enquête. Natuurlijk moet zoiets ook doorgang vinden, maar de kansen zijn heel klein. Want ook nu de Centrale As wordt aangelegd zit er voor Broeksterwâld niets aan te komen. Voor dorpen die direct met De As te maken krijgen is er Kansen in Kernen. Damwâld en De Falom hebben daadwerkelijk met dit project te maken, maar ons dorp niet. Het enige wat we kunnen verwachten is een verwijzing van de bedrijven op de bekende bordjes bij de minirotonde. Diverse malen was er te horen dat het grondgebied ten noordoosten van de minirotonde een mooi nieuw industriegebied zou kunnen worden, betaald en geregeld vanuit het Centrale As verhaal. Nee dus. Ook het feit dat men op de website van de Gemeente Dantumadiel een aanbod vindt van te koop staande winkels, bedrijfsloodsen en alle beschikbare bedrijfskavels in Feanwâlden en Damwâld geeft al aan dat er niet al teveel aandacht wordt geschonken aan de realisatie van een industrieparkje bij of in Broeksterwâld.
Maar vanzelfsprekend ben ik wel naar deze avond geweest, want alles doorverwijzen naar de grote dorpen is niet bevorderlijk voor de eigen ondernemers en de leefbaarheid in het eigen dorp, en héél misschien levert het nog iets op voor Dorpsbelang.
 
Het leverde inderdaad iets op, want na een uitleg door voorzitter Jan Jellema kwamen er al snel diverse suggesties naar voren. De meest zinvolle reactie was wel om een nieuw aan te leggen industrieterrein niet specifiek voor Broeksterwâld te behouden, maar om het groter te bezien en Driezum, Wouterswâld en Damwâld er ook bij te betrekken omdat hier ook geen industrieterrein beschikbaar is. Een andere opmerking was om vooral door te gaan met deze plannen ondanks de huidige economische tegenwind. Als er straks weer betere tijden komen moeten er wel mogelijkheden geboden kunnen worden, en het zal toch nog enkele jaren duren voordat een dergelijk plan van de grond komt. Ook kwam de locatie van Van der Veer weer ter sprake, net als het huidige tankstation. Mocht dit tankstation na de komst van de Centrale As verdwijnen , dan zouden hier ook mogelijkheden zijn.
 
Uiteindelijk werd een werkgroep in het leven geroepen met daarin leden van Dorpsbelang en een aantal ondernemers. Zij moeten de dorpsbelangen van de buurdorpen warm zien te krijgen voor dit plan, en ook de politieke partijen van Dantumadiel. Al met al een vruchtbare avond voor Dorpsbelang.

Geef een reactie