Vervolg RTG bestemmingsplan Bûtengebiet

Vervolg RTG bestemmingsplan Bûtengebiet. 
 
Wethouder Bos heeft haast!
 
En ja hoor, het vervolg kwam op dinsdag 18 juni. Vooraf was door de Gemeente een tijdschema opgesteld voor de insprekers: maximaal 10 minuten per persoon, waarvan maximaal 3 minuten bestemd zijn voor de daadwerkelijk uiteenzetting. Prettig geregeld door het presidium: het horloge bepaald dus toch hoe alles voor de eerstkomende 10 jaar geregeld wordt! Snel even de rekenmachine erbij gehaald: 1 uur is 60 minuten, maal 24 is 1440 minuten per dag, maal 365 dagen is 525.600 minuten3509d0b59612ed351bdccc4c330b17cc per jaar. Het nieuwe bestemmingsplan is weer 10 jaar geldig, dus dan wordt het 5.256.000 minuten. We krijgen 3 minuten de tijd om uit te leggen hoe het er de komende 5.256.000 minuten uit gaat zien. Natuurlijk was dit een poging om alles te versnellen om maar door alles heen te komen, want de resterende tijd is eigenlijk te krap voor de Gemeente om alles volledig uitgewerkt voor elkaar te krijgen. Daar komt nog bij dat een deel van de sprekers zeer waarschijnlijk individuele procedures tegen de Gemeente Dantumadiel gaat aanspannen indien zij niet binnen de gestelde periode met nieuwe voorstellen en besluiten komen.
Maar het blijft natuurlijk een vreemde situatie: zijn er weinig insprekers krijg je tijd genoeg om je zegje te doen, en zijn er veel reacties, krijg je slechts 10 minuten spreektijd toebedeelt. Daar komt nog eens bij dat het in het buitengebied toch vaak om grootschalige zaken gaat die moeilijk uit te leggen zijn in 3 minuten. Zelfs wethouder Bos gaf eerder al toe dat sommige zaken te ingewikkeld bleken. Zelf stond ik op deze tweede avond  als tweede op de lijst ( vooraf was aan alle belanghebbenden een overzicht gestuurd met een echte planning om het debacle van vorige week niet weer te hoeven meemaken)  maar vanwege de prettige chaos van de vorige vergadering wilde ik beslist niets missen van dit schouwspel en was ik toch al van plan om de hele avond te blijven.
Deze tweede avond had een strakkere regie, maar al vrij snel verzandde het weer naar het niveau van een week daarvoor. Sommige zaken werden weer vooruitgeschoven, vragen moesten opnieuw via de mail worden ingestuurd, en “we moeten ons hier morgen maar op beraden”. Het gaf al met al stevig de indruk dat het hele verhaal er willens en wetens doorgedrukt moest worden. Enkele raadsleden gaven al vrij snel aan om alles maar naar oktober of november te schuiven, om maar te voorkomen dat er slordig en gehaast werk zou worden geleverd. Maar de wethouder had haast. Slechts 2 dagen hadden zijn ambtenaren om alles op tijd klaar te krijgen voor de vergadering van donderdag. Een vergadering waar de appelanten niet weer kunnen inspreken, en dus niet kunnen controleren of alles wel goed is geformuleerd. Alles maar om op de opiniërende vergadering van dinsdag 25 juni goed voor de dag te komen. En alles om maar voor 1 juli klaar te zijn.
 
En ik blijf dat heel bijzonder vinden, want sommige van de vigerende bestemmingsplannen zijn echt 1235d37a59d8659442e24bdbeb7d61c0ruim over datum, en het heeft dan ook geen enkele zin om overhaast te werk te gaan. Enkele raadsleden gaven aan dat het hele proces op z’n zachtst uitgedrukt rommelig was verlopen. Maar wethouder Bos sprak dit vanaf zijn roze wolk volkomen tegen. Volgens hem was alles correct gelopen en was er de laatste 3 jaren heel veel werk verzet. Inderdaad, de laatste 3 jaren, en niet de jaren daarvoor! En het was ook Bos die mij fijntjes vertelde dat ik wel heel lang had gewacht, en dat ik in de afgelopen jaren gewoon een bestemmingsplan wijziging had kunnen aanvragen. Maar het waren steeds de ambtenaren bij de balie die mij al die jaren vertelden dat de herziening er aan zat te komen, maar dat het zolang duurde omdat het zo’n verschrikkelijk groot gebied behelsde! En het lijkt mij dat ik nog steeds degene ben die daarin de beslissingen neemt! Gelukkig waren er meerdere raadsleden die zich verbaasden over de inhoud van de “brief met het gouden randje”, en die zich dan ook verbaasd afvroegen waarom deze inhoud op deze manier aan belanghebbenden wordt uitgereikt.
 
De vergadering duurde opnieuw bijna 4 uren. Lange uren, want er was wederom opnieuw veel geneuzel. Er werd veel gepraat, maar weinig gezegd! Zelf blijf ik van mening dat men de rug niet recht durft te houden richting de Provincie, en dat men niet al te inventief is met het maken van plannen. Ook heb ik héél sterk het idee dat de boeren in Dantumadeel er gemakkelijker zijn afgekomen en betere resultaten hebben geboekt in vergelijking met bedrijven en middenstanders! De grootschaligheid van sommige ideeën stuitte meerdere malen tegen de borst van de wethouder, en dat terwijl onze omgeving schreeuwt om bedrijvigheid! 
 
Al met al waren heel veel appelanten behoorlijk boos omtrent de gang van zaken. Dat bleek ook al uit het feit dat er meerdere schriftelijke klachten waren binnengekomen bij de raadsleden e.d. Klachten omtrent de stuntelige gang van zaken m.b.t. de 57 ingediende zienswijzen, klachten over het feit dat men vooraf wel had kunnen weten dat 57 bezwaren niet in één avond zijn te verwerken, en klachten over het feit dat men om 2 voor 12 alles er nog even doorheen wil jassen (Woorden van Emke Peterson) en niet alles over de vakantieperiode heen wil tillen.
 
Het vervolg komt voor ons op dinsdag 25 juni, waar in een openbare opiniërende vergadering alles opnieuw wordt besproken, en die men veiligheidhalve reeds om 17.00 uur start! Om deze soap af te kunnen maken ga ik er zeker weer heen. Wordt vervolgt.

Geef een reactie