Te koop

Te koop: Huurwoningen in Broeksterwâld.

Zo, ook Broeksterwâld heeft leegstand. Ik zal maar niet zeggen van “eindelijk”, want dat komt zo beroerd over, maar zo bedoel ik het eigenlijk wel.
Ook ons dorp ontkomt niet aan de malaise in de huizenverkoop, en op dit moment staan er dan ook vrij veel koopwoningen te koop. Enkele in het lagere segment, maar overwegend toch al gauw rond de € 260.000,00 en meer. En dat is op dit moment gewoon teveel. Ondanks dat er in verhouding veel woningen te koop staan, is er nagenoeg geen leegstand. Maar sinds een paar maanden doet zich een geheel nieuw fenomeen voor, eentje waarmee ik beslist niet blij ben. Het gaat n.l. om de verkoop van 95394b4eec9cb33152a2147ef20d49e7vrijgekomen huurwoningen. Ons dorp kent een vrij groot aantal huurwoningen, waaronder een aantal verouderde, maar ook een groot aantal niet al te oude woningen. Op dit moment is de tendens bij de woningstichting in Broeksterwâld om de woningen in de verkoop te gooien, zodra de laatste bewoners vertrokken zijn. Op zich vrij logisch omdat ook onze woningstichting op zwart zaad zit. Het beroerde is alleen dat er heel langzaamaan straks geen doorstroming meer is, want op deze manier is er geen plek meer voor jongeren en alleenstaanden.

Daarnaast is de volledige dorpsreconstructie nu geheel van de baan. Het is ook een vreemde bedoening: eerst d0a2aaa18bb5ae19b1ead47f9edb9140worden de woningen aan de Auke Jansstraat gesloopt, en worden ons nieuwe woningen beloofd aan deze straat en de achterliggende Tjeerd Nautastraat. Vervolgens komt men met een upgradingsplan voor de omringende straten vanwege het feit dat deze deels sterk verouderd zijn. Nu ligt het terrein van de gesloopte woningen nog steeds braak, en is er sprake van dat de Gemeente Dantumadiel deze terreinen wil overnemen. De  sterk verouderde woningen worden niet meer opgeknapt, maar te koop gezet tegen vrij behoorlijke prijzen. En dan blijkt dat er weinig animo is voor deze woningen: zijn ze te duur in verhouding tot de kwaliteit? Is er voor de jongeren nog wel geld los te krijgen bij de banken? Het gaat allemaal niet zo snel, en het aller-beroerdste is nog wel dat het niet betaalbaar is voor jongeren. Waard5303cd83ca35862122bb97ebf8b083c moeten zij nu en straks naar toe? Langer thuis blijven wonen? Caravan plaatsen bij het ouderlijk huis? Het is heel simpel: een dorp sterft een langzame dood als er geen jongeren meer komen wonen. De school krijgt te maken met krimp, de kerken en ook het verenigingsleven. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Het zou dan ook een goede zaak zijn als ons gemeentebestuur zich hier mee gaat bemoeien. De Gemeente Dantumadiel heeft jarenlang een Leefbaarheidsproject gehad voor Broeksterwâld, en daar heeft het dorp behoorlijk van geprofiteerd. Nu wordt alles in vrij snel tempo afgebroken door toedoen van een woningstichting. Het lijkt mij een taak voor Dorpsbelang en de Gemeente Dantumadiel om aan de bel te trekken bij de woningstichting, om een andere oplossing te zoeken voor Broeksterwâld. Misschien dat de strategie van het verkopen van huurwoningen werkt in de grotere buurdorpen, maar voor een dorp als het onze is het een doodssteek. Zelf had ik altijd het idee dat het met ons dorp wel mee zou vallen, omdat het kantoor van de woningstichting hier staat, maar ja, binnenkort verhuist het bestuur naar Dokkum, en is er nu blijkbaar al geen binding meer met het dorp.

Geef een reactie